Nagradna igra je zaključena!

Nagrajenec/ka je: Martina Zajšek (naročilo 27557).

Orodje: https://miniwebtool.com/random-picker/

 

1. člen: Organizator: 
Organizator nagradne igre je KULER, d.o.o., Staneta Severja 20, 2000 Maribor.

ID za DDV: SI99042380

2. člen: Namen nagradne igre: 
Organizator objavlja nagradno igro za promocijo spletnih trgovin, s katerimi upravlja.

3. člen: Trajanje in potek nagradne igre: 
Nagradna igra poteka od 1. decembra 2021 do torka, 31. decembra 2021, na spletnih trgovinah RocneUre.si, TOSN.si in MaderoKit.com ter socialnih omrežjih spletnih trgovin.

Glavna nagrada je letna E-VINJETA, ki jo izda DARS. Podeljena bo 1 (ena) E-VINJETA.

4. člen: Udeleženec nagradne igre: 
V nagradni igri lahko sodelujete le z nakupom v spletni trgovini. Vsako naročilo oziroma številka naročila se šteje kot “srečka”. Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila in se strinja, da bodo njegovi podatki v primeru izžrebanosti objavljeni na Facebook strani spletnih trgovin, ter da bo ob pozivu organizatorja posredoval podatke, potrebne za prevzem nagrade.

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v nagradni igri ne morajo sodelovati. Sodelujejo lahko samo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju KULER d.o.o. 

5. člen: Nagrada: 
V nagradnem skladu je 1 glavna nagrada, in sicer letna E-Vinjeta 2022, ki se podeli ob zaključku nagradne igre. Sponzor nagradne igre je organizator KULER d.o.o.

6. člen: Prijava nagrade davčnemu organu: 
Ker vrednost podeljene nagrade presega 42 EUR, je nagrajenec dolžan posredovati svojo davčno številko. Nagrado je potrebno prijaviti v davčno osnovo v davčnem letu.

7. člen: Prevzem nagrade: 
Nagrajenec in sponzor se bosta po žrebu dogovorila za prevzem nagrade. Po prejemu vseh podatkov je možno nagrado poslati tudi po pošti.

8. člen: Žrebanje: 
Žrebanje nagrajenca bo potekalo preko spleta mesta, kjer računalnik naključno izbere številko naročila (https://miniwebtool.com/random-picker/) .

9. člen: Sprememba pravil: 
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki.

10. člen: Obvezujoča pravila: 
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali in spoštovali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti v vpogled na spletnem mestu kuler.si. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti pravno službo organizatorja. Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

11. člen: Mladoletnost nagrajenca: 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

12. člen: GDPR: letak 
Z oddajo naročila, ste dovolili, da KULER d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov, posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). KULER d.o.o. bo vaše posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov zgolj v delu, kot je to za dosego namena obdelave nujno, vendar morajo ti spoštovati pravila in zahteve KULER d.o.o. za ustrezno obdelavo osebnih podatkov.

 

Vrni se na

spletno trgovino RocneUre.si

spletno trgovino TOSN.si

spletno trgovino MaderoKit.com